LIFE-IP 4 NATURA

Συμμετέχουμε στο μεγαλύτερο πρόγραμμα για την προστασία της φύσης

Στο WWF Ελλάς αγωνιζόμαστε εδώ και τρεις δεκαετίες για να προστατέψουμε τη φύση στην Ελλάδα. Η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι μόνο μέσα από συνεργασίες, επιστημονική γνώση και ολιστική προσέγγιση μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα και, για αυτόν τον λόγο, συμμετέχουμε στο νέο έργο «LIFE-IP 4 NATURA». Διότι γνωρίζουμε καλά, ότι μαζί προστατεύουμε πιο αποτελεσματικά την ελληνική φύση.

Τι είναι το «LIFE-IP 4 NATURA»

Το έργο «LIFE-IP 4 NATURA» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο έργο LIFE (LIFE Integrated Project) που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα και, ταυτόχρονα, αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα για τη φύση που έχει αναλάβει ποτέ να υλοποιήσει η χώρα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχος του είναι η ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας της φύσης στην Ελλάδα, με τρόπο που να διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση. Ζώντας άλλωστε σε μια χώρα με απίστευτη ποικιλία ζωής και μοναδική φυσική κληρονομιά, έχουμε το προνόμιο αλλά και την υποχρέωση να την διαφυλάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παρά τα διαπιστωμένα κενά στη μέχρι σήμερα λειτουργία του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, ο σχεδιασμός του προγράμματος δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση των θεσμικών ελλείψεων. Το «LIFE-IP 4 NATURA», φιλοδοξεί -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- να δημιουργήσει μια ομπρέλα δράσεων που θα εκτείνονται από την πολιτική και την οικονομία μέχρι την κοινωνία και την επιστήμη. Άλλωστε, η προστασία της φύσης δεν μπορεί ποτέ να είναι αποτελεσματική αν δεν την προσεγγίζουμε ολιστικά.

© Andrea Bonetti / WWF Ελλάς

Το «LIFE-IP 4 NATURA» στοχεύει: 

  • στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων,
  • στην ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου Natura 2000,
  • στην ενδυνάμωση των αρχών και υπηρεσιών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση,
  • στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών Natura 2000,
  • στην ευρεία ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με το δίκτυο Natura 2000 και τη σημασία του και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την υιοθέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών θετικών απέναντι στις περιοχές Natura, 
  • στην κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων για την επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τη φύση στην Ελλάδα. 

Το «LIFE-IP 4 NATURA» είναι για εμάς ένα έργο πνοής, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας. 

Έτσι, στο πλαίσιο του έργου το WWF Ελλάς συμμετέχει στις δράσεις για την θεσμική προστασία των προστατευόμενων ειδών, ενώ αναλαμβάνει κομβικό ρόλο:

  • Στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία του δικτύου Natura 2000, μέσα από την καμπάνια «Natura 2000 – Εδώ ζούμε», διότι μόνο μαζί με τους πολίτες μπορούμε να προστατέψουμε αποτελεσματικά τον φυσικό μας πλούτο.
  • Στην κατάρτιση των αρμόδιων φορέων για τις περιοχές Natura 2000, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, διότι μόνο με στενή συνεργασία και με τη χρήση των κατάλληλων επιστημονικών εργαλείων μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το θεσμικό πλαίσιο.

Μόνο αν όλοι μαζί κάνουμε πράξη την αρμονική μας συνύπαρξη με τη φύση, θα μπορέσουμε να χτίσουμε τις βάσεις για μια «ζωντανή οικονομία».

© Andrea Bonetti / WWF Ελλάς

Τι είναι τα προγράμματα LIFE–IP

Η μοναδικότητα των ολοκληρωμένων έργων LIFE (Integrated Projects) έγκειται στη δυνατότητα που δίνουν στα κράτη–μέλη να υλοποιήσουν μία μακρόπνοη στρατηγική για το περιβάλλον, εκπονώντας περισσότερα έργα στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση και να κινητοποιούν πόρους από διαφορετικές χρηματοδοτικές πηγές της Ε.Ε. σε συνδυασμό με εθνικά κεφάλαια και επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Από το 2014 έχουν υλοποιηθεί 25 ολοκληρωμένα έργα σε 14 κράτη–μέλη της Ε.Ε. Ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 460 εκατ. ευρώ, ενώ τα συμπληρωματικά κεφάλαια που έχουν κινητοποιήσει –από ευρωπαϊκές, εθνικές και ιδιωτικές πηγές– ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ. 

Το πρόγραμμα «LIFE-IP 4 NATURA» έχει διάρκεια 8 ετών (2018–2025), με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 17 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 10,2 εκατ. ευρώ αποτελούν χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Συμμετέχουν σε αυτό 10 εταίροι: το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (συντονιστής του έργου), το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το WWF Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το Πράσινο Ταμείο.