Πριν καλά-καλά περάσει ο πρώτος χρόνος δειγματοληψιών στο πλαίσιο του ερευνητικού μας προγράμματος, τεκμηριώθηκε ότι οι υγρότοποι αποτελούν τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα στα νησιά μας!

Για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και ιδιαίτερα οι μαθητές, το WWF Ελλάς εξέδωσε ένα ενημερωτικό έντυπο για τη σημασία, την αξία αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγρότοποι των νησιών του Αιγαίου. Τυπώθηκαν συνολικά 1.500 αντίτυπα τα οποία στάλθηκαν σε περιβαλλοντικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και υπηρεσίες, καθώς και πολλά σχολεία των νησιών.

 


Υγρότοποι του Αιγαίου - Αθήνα 2006

Αν και η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ σε σχέση με το 2006 καθώς έχουν ανακαλυφθεί και απογραφεί περισσότεροι υγρότοποι, η έκδοση «Οι υγρότοποι του Αιγαίου» παραμένει και σήμερα επίκαιρη.

Μπορείτε να βρείτε την έκδοση εδώ.Σχόλια