Μέχρι το 2005, μόνο 78 υγρότοποι σε 20 νησιά του Αιγαίου είχαν «εξασφαλίσει την ύπαρξή τους, μέσω της καταγραφής τους.
Το WWF Ελλάς με μια συστηματική προσπάθεια, κατά την περίοδο 2004-2007, κατέγραψε 287 φυσικούς και 65 τεχνητούς υγροτόπους σε 51 νησιά (εκτός Κρήτης). Η ερευνητική ομάδα επισκέφτηκε τους περισσότερους από αυτούς καταγράφοντας τα στοιχεία για το όνομα, τη θέση, την έκταση, τον τύπο, τη διοικητική υπαγωγή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Δυστυχώς όμως, παρά τη μεγάλη αξία τους για τις νησιώτικες κοινωνίες και την άγρια ζωή, οι υγρότοποι υποβαθμίζονται συστηματικά.

Επιδιώκοντας να γίνει άμεσα γνωστή η ύπαρξη  αυτών των υγρότοπων, το WWF Ελλάς, μεταξύ άλλων, πραγματοποίησε την έκδοση ενός τόμου με τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος: “Απογραφή των υγρότοπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, Οικολογική Κατάσταση και Απειλές”.

Η έρευνα όμως συνεχίζεται. Ήδη έχουν προστεθεί απογραφικά δεδομένα για αρκετές δεκάδες υγροτόπων του Αιγαίου, ολοκληρώθηκε πρόσφατα η απογραφή των υγρότοπων της Κρήτης και την άνοιξη του 2010 θα απογραφούν και οι υγρότοποι του Ιονίου. Συνολικά έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 806 υγρότοποι σε 80 νησιά (498 σε 67 νησιά του Αιγαίου, 200 στην Κρήτη και δύο δορυφορικές νησίδες και 121 υγρότοποι σε 10 νησιά του Ιονίου).Σχόλια