Οι ομάδες των εθελοντών του EVS ήταν έτοιμες, κάθε μέρα, πριν την ανατολή του ηλίου… Στις 6:00 βρίσκονταν ήδη στο Κέντρο Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα του Έβρου… Δίχτυ, δαχτυλίδια και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός ανά χείρας και το μικρό ταξίδι προς το σημείο δακτυλίωσης ξεκινούσε και φέτος!
Έλεγχος στις φωλιές, συγκέντρωση των πουλιών, φροντίδα κατά τη διάρκεια της «παγίδευσής» τους… Αυτά ήταν μερικά μόνο από τα καθήκοντα που οι εθελοντές έφεραν εις πέρας με αίσθημα ευθύνης και αποτελεσματικότητα, μαθαίνοντας παράλληλα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με την αναγνώριση των ειδών των πουλιών, τις δακτυλιώσεις και τις μετρήσεις. Η συνεργασία με τους ανθρώπους του Φορέα Διαχείρισης υπήρξε απλά άψογη.

Οι εθελοντές του EVS προσέφεραν την πολύτιμη βοήθειά τους στη δακτυλίωση πουλιών που πραγματοποιήθηκε στο Δέλτα του Έβρου. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία είχαν όμως και την ευκαιρία να θαυμάσουν διάφορα είδη πουλιών που δεν σταματούσαν να περνούν από μπροστά τους. Πολύτιμη συνεισφορά στο έργο της δακτυλίωσης και πολύτιμες εμπειρίες στα μπαγκάζια τους λοιπόν…

Για τη συνεργασία αυτή και τη φιλοξενία των εθελοντών μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, ο οποίος υλοποίησε φέτος το πρόγραμμα δακτυλίωσης σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών, σε συνέχεια προγράμματος που ξεκίνησε στον συγκεκριμένο υγρότοπο το 1994!Σχόλια