Εδώ και κοντά δέκα χρόνια στη Δαδιά ασχολούμαστε εντατικά με το ζήτημα της ανάπτυξης αιολικών πάρκων εντός περιοχών ιδιαίτερης σημασίας για τη διαβίωση των σπάνιων αρπακτικών πουλιών της Θράκης.

 

Δυστυχώς, ενώ η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εγκυμονεί ταυτόχρονα σοβαρους κινδύνους για τη βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα την ορνιθοπανίδα, ειδικά όταν τα αιολικά πάρκα χωροθετούνται σε περιοχές κρίσιμες για την τροφοληψία ή/και την αναπαραγωγή σπάνιων ειδών αρπακτικών πουλιών.

 

Το αιολικό πάρκο στη θέση Σωρός μετά την πρόσφατη χιονόπτωση Το αιολικό πάρκο στη θέση Σωρός μετά την πρόσφατη χιονόπτωση

 

Η Θράκη είναι ακριβώς μια τέτοια περιοχή καθώς φιλοξενεί τα περισσότερα από τα είδη αρπακτικών πουλιών της Ευρώπης και είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μια από τις σημαντικότερες περιοχές της ηπείρου για την προστασία και διατήρηση των πληθυσμών τους.

 

Με στόχο την προώθηση πρακτικών που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο πρόβλημα αυτό η οργάνωση συνέταξε το 2008 πρόταση για την ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Θράκη, βασιζόμενη στα στοιχεία που είχε έως τότε συλλέξει μέσα από τις πολύχρονες μελέτες της πάνω στην οικολογία των αρπακτικών πουλιών της Θράκης. Μέσα από αυτήν καθορίσαμε στην περιοχή Ζώνες Αποκλεισμού, εντός των οποίων δε θα έπρεπε να εγκατασταθούν άλλα αιολικά πάρκα και Ζώνες Αυξημένης Προστασίας, εντός των οποίων θα μπορούσαν να εγκατασταθούν επιπλέον αιολικά αλλά υπό προϋποθέσεις.

 

Καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια η οργάνωση συνέλεξε επιπλέον δεδομένα για τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην ορνιθοπανίδα της περιοχής, όπως και περαιτέρω δεδομένα για την οικολογία των αρπακτικών πουλιών της Θράκης προχωρήσαμε στην αναθεώρηση της πρότασης του 2008. Η καινούργια πρόταση προτείνει ουσιαστικά την επέκταση της Ζώνης Αποκλεισμού αναγνωρίζοντας πως σε κάθε άλλη περίπτωση οι πληθυσμοί της ορνιθοπανίδας της Θράκης είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

 

WWF Ελλάς / J. Barreira WWF Ελλάς / J. Barreira

 

Η προσπάθεια αυτή βέβαια δεν τελείωσε με τη δημοσίευση της νέας πρότασης. Ακολούθησαν πολλές συναντήσεις με τις αρμόδιες αρχές, τόσο τοπικά όσο και κεντρικά, ενώ συνεχίσαμε να παρακολουθούμε από κοντά τις διαδικασίες αδειοδότησης νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή.

 

Τρεις περιπτώσεις που μας έχουν απασχολήσει πολύ τον τελευταίο καιρό είναι τα αιολικά πάρκα στις θέσεις «Κορφοβούνι», «Γραμματικάκι» και «Αχλάδα». Θέσεις που εντοπίζονται  εντός περιοχών ιδιαίτερης αξίας για τους πληθυσμούς του μαυρόγυπα, του όρνιου, του ασπροπάρη αλλά και του χρυσαετού. Παρά τις πολυάριθμες παρεμβάσεις μας δυστυχώς και τα τρία αυτά πάρκα πήραν τελικά έγκριση από την αρμόδια αρχή, γεγονός που αποδεικνύει πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια μας για την προώθηση πρακτικών που θα θέσουν τη βάση για μια βιώσιμη ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην περιοχή. Η αρνητική έκβαση των υποθέσεων αυτών βέβαια δε μας σταμάτησε. Κάναμε τα πρώτα βήματα στην προσπάθεια μας να αναιρεθεί η απόφαση έγκρισης του αιολικού πάρκου στη θέση «Κορφοβούνι» και οργανώνουμε τις επόμενες κινήσεις μας για τα αιολικά πάρκα στις θέσεις «Γραμματικάκι» και «Αχλάδα». Ταυτόχρονα συνεχίζουμε να πιέζουμε για τη ριζική αναθεώρηση των μέχρι τώρα πρακτικών χωροθέτησης των αιολικών πάρκων στη Θράκη.Σχόλια