Χθες στο Συμβούλιο Υπουργών τα νέα ήταν καλά! Οι υπουργοί περιβάλλοντος της ΕΕ συμφώνησαν ότι το βασικό ζητούμενο για την προστασία της φύσης είναι εφαρμογή και όχι αναθεώρηση της νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εξέτασε την ενδιάμεση αξιολόγηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα τονίστηκε η ανάγκη για πλήρη εφαρμογή των οδηγιών ως το πρώτο και βασικότερο μέτρο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής. Στο κείμενο των συμπερασμάτων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών εφαρμογής. Επιπλέον τονίζεται η ανάγκη ενσωμάτωσης της διατήρησης της βιοποικιλότητας στις τομεακές πολιτικές της ΕΕ και ειδικά στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και της δασοπονίας. Υπενθυμίζουμε ότι η έκθεση για την κατάσταση της φύσης στην ΕΕ που δημοσίευσε η Επιτροπή νωρίτερα το 2015 ανέδειξε ότι τα είδη και οι οικότοποι που σχετίζονται με τον τομέα της γεωργίας είναι αυτά που υφίστανται τις μεγαλύτερες πιέσεις και παραμένουν σε κακή κατάσταση διατήρησης.

Στην τοποθέτηση του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος της Ελλάδας εξέφρασε της στήριξη του στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και τόνισε για άλλη μία φορά την ανάγκη εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Το 2015 ξεκίνησε με την αγωνία για το μέλλον της ευρωπαϊκής φύσης. Το πρόσχημα της αξιολόγησης των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα άγρια πτηνά που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλάμβανε τον κίνδυνο της χαλάρωσης του ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Χθες, λίγο πριν την εκπνοή του έτους, φάνηκε ότι οι πολιτικοί άκουσαν τη δυνατή φωνή σας, το μήνυμά μας με το οποίο τους καλούμε να κρατήσουν τη φύση ζωντανή. Η συμμετοχή πολιτών στη δημόσια διαβούλευση που διοργανώθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά αλλά και τα μηνύματα που στέλνουμε στους πολιτικούς έχουν δώσει στους πολιτικούς μας να καταλάβουν ότι η προστασία της φύσης για μας είναι προτεραιότητα και παρακολουθούμε τις κινήσεις τους ώστε να την ενισχύσουν. Ενδεικτικό το γεγονός ότι παρά τους όποιους ενδοιασμούς, η χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών αναμεταδόθηκε απευθείας στο διαδίκτυο, δηλαδή ήταν μία ανοιχτή συνεδρίαση. Όπως σχολίασε και η προεδρεύουσα υπουργός του Λουξεμβούργου αυτό ήταν σημαντικό γιατί το θέμα της διατήρησης της βιοποικιλότητας είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τους πολίτες. Η συμμετοχή όλων λοιπόν είναι κρίσιμη και για αυτό ευχαριστούμε πολύ!

Το στοίχημα είναι τώρα τα λόγια να γίνουν πράξεις. Πριν αρκετά χρόνια, μια μικρή, αλλά εμπνευσμένη, ομάδα ανθρώπων σκέφτηκε ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία της φύσης. Το πλαίσιο δημιουργήθηκε και ήδη αποδίδει. Αν και παραμένουμε σε #NatureAlert μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των οδηγιών, με τις προτάσεις μας, θα επιδιώξουμε τα μέτρα που θα συμφωνηθούν να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας.

 Σχόλια