Καμία μάχη δεν κερδίζεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά οι μικρές νίκες που πετυχαίνουμε καθημερινά είναι αυτές που επιβραβεύουν όσους από εμάς προσπαθούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Η προσπάθειά μας να δυναμώσουμε τη φωνή της φύσης ξεπερνά αυτήν τη στιγμή τις 60.000 υπογραφές και τραγούδια με ήχους της φύσης σε όλη την Ευρώπη.

Ήδη έχουμε παραδώσει τα πρώτα τραγούδια που ετοιμάστηκαν μέχρι το τέλος Ιούνιου 2016 στον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος έχει σταθεί δίπλα στο αίτημα των πολιτών. Όμως τα καλά νέα δεν σταματούν εκεί. Η ομάδα μελετητών, η οποία είχε αναλάβει την αξιολόγηση της νομοθεσίας για τη φύση στην Ευρώπη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκρινε ότι χωρίς καμία αμφιβολία αποτελεί προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. 

Στο πόρισμα τους οι μελετητές καταλήγουν ότι οι οδηγίες είναι κατάλληλες για την προστασία της ευρωπαϊκής φυσικής κληρονομιάς και δικαιώνουν τον αγώνα μας. Συγκεκριμένα συμπεραίνουν ότι:

• είναι αποτελεσματικές για τη διατήρηση των πολύτιμων φυσικών χαρακτηριστικών της Ευρώπης,

• αποδοτικές, καθώς τα οφέλη ξεπερνούν το κόστος εφαρμογής τους,

• η νομική προστασία που παρέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι ισχυρότερη από αυτή που παρέχεται σε εθνικό επίπεδο,

• αποτελούν ένα σημαντικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των διαφορετικών θέσεων των εμπλεκόμενων φορέων,

• ενθαρρύνουν συμμετοχικές διαδικασίες και συνέργειες.

• Καταλήγουν ότι, οποιαδήποτε αναθεώρηση των οδηγιών θα είναι οπισθοδρόμηση, καθώς μία τέτοια διαδικασία θα πρόσθετε αβεβαιότητα και θα είχε σημαντικές συνέπειες, τόσο οικονομικές, όσο και περιβαλλοντικές. 

Έχουμε λόγους λοιπόν να χαιρόμαστε. Αλλά και λόγους να συνεχίσουμε τον αγώνα. Ευχαριστώντας πρώτα και πάνω από όλα όσους συμμετείχαν στην εκστρατεία μας δημιουργώντας ένα τραγούδι για τη φύση. Τη μάχη για την προστασία της φύσης τη δίνουμε μαζί. Και ενωμένοι μπορούμε πολλά. 

Η απόφαση για το μέλλον της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φύση αναβάλλεται μέχρι την ανακοίνωση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το φθινόπωρο. Θα διεκδικήσουμε οι οδηγίες για τη φύση, όχι μόνο να μην αναθεωρηθούν, αλλά και να εφαρμοστούν καλύτερα, γιατί τότε είναι περισσότερο αποτελεσματικές στη διατήρηση του φυσικού μας πλούτου. 

Βοήθησε μας και εσύ να ξεπεράσουμε το φράγμα των 70.000 τραγουδιών δημιουργώντας ένα τραγούδι για τη φύση.

 Σχόλια