Στη νότια Ασία, στην ανατολική πλευρά των Ιμαλαΐων, βρίσκεται μια από τις μικρότερες, αλλά και πιο ευτυχισμένες  χώρες του πλανήτη. Πρόκειται για το Βασίλειο του Μπουτάν, έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην παγκόσμια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Το Μπουτάν είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που όχι μόνο αφοσιώθηκε, αλλά και πέτυχε να έχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι κατόρθωσε να εκλύει τόσο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όσο μπορεί να απορροφήσει η βλάστηση.

Είναι πολύ σημαντικό πως επιτέλους ένα κράτος καταφέρνει να εξασφαλίσει τα μέσα για να εφαρμόσει με μακροχρόνιο προγραμματισμό τις δεσμεύσεις του για την κατάλληλη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που καλύπτουν περίπου τη μισή έκταση της χώρας. Αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία αυτού του είδους στην Ασία και μια από τις λίγες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αρκεί να σημειωθεί πως οι περισσότερες προστατευόμενες περιοχές του πλανήτη δεν έχουν επαρκή διαχείριση, εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησής τους. Όταν όμως επιτυγχάνεται καλή διαχείριση σε πάρκα, άγρια ζωή και άλλες προστατευόμενες περιοχές, τότε τα δάση που τα περικλείουν είναι υγιή. Κατ’ επέκταση, η βλάστηση μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικότερα στις εκπομπές ρύπων (και αυτό ωφελεί τους ανθρώπους και την άγρια φύση με πολλούς τρόπους). Όταν τα δάση δεν είναι υγιή ή όταν αποψιλώνονται, τότε και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από αυτοκίνητα, φορτηγά, τρένα, αεροπλάνα, και πλοία έχουν επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα.

Η μόνιμη χρηματοδότηση προέρχεται από την πρωτοβουλία Bhutan for Life (BFL) που είναι το αποτέλεσμα μιας στενής συνεργασίας του Βασιλείου του Μπουτάν με το WWF. Στην καρδιά του BFL βρίσκεται ένα κονδύλι ύψους 43 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας που φτάνουν τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, καθώς και η δέσμευση της κυβέρνησης του Μπουτάν να συνεισφέρει 75 εκατομμύρια δολάρια ως χορηγία για τα πρώτα 14 χρόνια, αλλά και να βρει μια μόνιμη πηγή χρηματοδότησης για τις προστατευόμενες περιοχές, πέραν των 14 αυτών ετών. Πρόσφατα, κατακτήθηκε ένα σημαντικό βήμα για το BFL: η δέσμευση του Βασιλείου του Μπουτάν, του WWF και δωρητών από όλον τον κόσμο πως θα συμβάλουν στο αρχικό κεφάλαιο.

Το BFL εντάσσεται σε μια καινοτόμο οικονομική προσέγγιση, στο Project Finance for Permanence (PFP), το πρόγραμμα που το WWF, κυβερνήσεις και λοιποί συνεργάτες έχουν χρησιμοποιήσει, για να χρηματοδοτήσουν τρεις συνολικά χώρες. Η μεγαλύτερη πρωτοβουλία του PFP είναι στη Βραζιλία, όπου υπάρχει ένα κονδύλι ύψους 215 εκατομμυρίων δολαρίων για να τη μόνιμη προστασία 150 εκατομμυρίων στρεμμάτων του Αμαζονίου.

Με τα κονδύλια του BFL - που θα προέλθουν από το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, το Παγκόσμιο Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και ιδιώτες δωρητές - το Μπουτάν θα είναι σε θέση να αναλάβει πολλές δράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές. Θα μπορεί να εκπαιδεύσει κοινότητες σε βιώσιμες και ανθεκτικές για το κλίμα, επιχειρήσεις για τη φύση, καθώς και να διαχειριστεί υπεύθυνα τα δάση, ώστε αυτά να συμβάλλουν σημαντικά στην απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, να βοηθήσει στο να διεξαχθούν επιστημονικές απογραφές των δασών, για να διαπιστωθεί εάν είναι υγιή, να παρέχει φωτοβολταϊκά πάνελ και σόμπες βιοαερίου στις κοινότητες (δηλαδή, εναλλακτικές λύσεις από την καύση του ξύλου για τη θέρμανση και τη μαγειρική, η οποία εκπέμπει πολύ διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα) και πολλές άλλες δράσεις.

Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στο να διασφαλιστεί πως τα δάση της χώρας είναι υγιή και πως το Μπουτάν θα παραμείνει στα επίπεδα του ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα ή ακόμα και σε αρνητικά: αυτή τη στιγμή τα δάση του Μπουτάν απορροφούν περίπου τρεις φορές περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι εκλύει η χώρα στην ατμόσφαιρα, κάθε χρόνο.

Θα βοηθήσουν, ακόμα, στο να διασφαλιστεί πως η άγρια φύση στα δάση, δηλαδή οι τίγρεις της Βεγγάλης, οι λεοπαρδάλεις του χιονιού, οι ασιατικοί ελέφαντες και άλλα 200 είδη θηλαστικών και πτηνών θα μπορούν να ευδοκιμήσουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, οι ντόπιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, καθώς οι ποταμοί του Μπουτάν είναι μέρος ενός δικτύου ποταμών της περιοχής που παρέχει νερό για το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Επίσης, τα υγιή δάση συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, της γεωργίας, και άλλων ευκαιριών για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για το 70 τοις εκατό του πληθυσμού του Μπουτάν που ζει σε αγροτικές περιοχές.

Στο δια ταύτα, μπορούμε να δούμε στον τρόπο που αναπτύχθηκε το πρόγραμμα του Μπουτάν ένα μοντέλο για να αναπτυχθούν πολλές δράσεις για το περιβάλλον. Ας γίνει αυτό το μικρό κράτος ένα πρότυπο για μια σημαντική αλλαγή στον πλανήτη!

Αν θέλεις να βοηθήσεις τις δράσεις μας για την τίγρη, μπορείς να υιοθετήσεις μία εδώ!Σχόλια