Η Πολωνία διοργανώνει φέτος την 24η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Κλίμα, (COP24) και η φιλοξενία αυτής θα γίνει στη Σιλεσία στις 3 με 14 Δεκεμβρίου. Η επιλογή της πόλης δεν είναι τυχαία, καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μεγαλύτερη απειλή του κλίματος, το κάρβουνο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες του ΟΗΕ (IPCC και Emissions Gap Report) oι επιπτώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην αλλαγή του κλίματος είναι καταστροφικές και η ανάγκη να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι από τη κάθε χώρα ώστε να διατηρηθεί η παγκόσμια θερμοκρασία στους 1,5οC είναι πέρα ως πέρα επιτακτική. 

Όλα τα σενάρια για τον πλανήτη είναι δυσοίωνα και δείχνουν πως η ανάγκη για αποανθρακοποίηση είναι η μοναδική επιλογή. H μετάβαση όμως των οικονομίων πέρα από τον άνθρακα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στις εξαρτώμενες από αυτόν περιοχές.

Το στοίχημα της μετάβασης σε μια εποχή μηδενικών εκπομπών με δίκαια χαρακτηριστικά για τις ανθρακοφόρες κοινωνίες μένει να κερδηθεί και θα συζητηθεί εκτενώς στη 24η Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP 24) Η πολωνική προεδρία της COP 24 κατέθεσε ήδη ένα προσχέδιο υπουργικής Διακήρυξης για τη Δίκαιη Μετάβαση, τη «Διακήρυξη της Σιλεσίας για την Αλληλέγγυα και Δίκαιη Μετάβαση», το οποίο θα παρουσιαστεί στην έναρξη των εργασιών της συνδιάσκεψης. Η διακήρυξη αποτελεί ένα κείμενο αρχών, το οποίο δείχνει τη βούληση για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών αντί μηδενικών εκπομπών άνθρακα και εμμένει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους εργαζομένους στον τομέα της εξόρυξης κάρβουνου, χωρίς να προσεγγίζει τη διαδικασία της αποανθρακοποίησης της οικονομίας και κοινωνίας στο σύνολό της.

Η Ελλάδα παρόλο που είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που προχωράει στην ίδρυση Εθνικού Ταμείου για τη Δίκαιη Μετάβαση και την υποστήριξη των πληττόμενων λιγνιτικών περιοχών, με την κατάθεση σε διαβούλευση ενός μη φιλόδοξου ως προς τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, δείχνει έλλειψη αποφασιστικότητας στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η Ελληνική κυβέρνηση οφείλει στο πλαίσιο αυτό να στηρίξει το κείμενο της Διακήρυξης της Σιλεσίας και να υπερασπιστεί την υιοθέτηση της πλήρους αποανθρακοποίησης της οικονομίας με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δίκαιη μετάβαση που να περιλαμβάνει  τόσο τους εργαζομένους όσο και τις τοπικές κοινωνίες.

 Σχόλια