Πριν από τέσσερα χρόνια, ξεκίνησε μία φιλόδοξη προσπάθεια για «ζωντανές» θάλασσες και βιώσιμη αλιεία στην Ευρώπη. Επιστήμονες, ψαράδες, ΜΚΟ και λοιποί φορείς έκατσαν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι και συνεργάστηκαν για να προτείνουν λύσεις.

© Claudia Amico / WWF

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού προγράμματος MINOUW (2015-2019) βρέθηκε η ανάγκη να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα – τα αλιεύματα, δηλαδή, που ψαρεύονται ακούσια και δεν καταλήγουν ποτέ στην αγορά, είτε επειδή δεν έχουν εμπορική αξία, είτε επειδή είναι κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος.

Μέχρι πρόσφατα, οι ψαράδες πετούσαν πίσω στη θάλασσα τα ανεπιθύμητα ψάρια, νεκρά ή σοβαρά τραυματισμένα. Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου του 2019 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προβλέπει ότι όλα τα αλιευτικά σκάφη είναι υποχρεωμένα να μεταφέρουν στα λιμάνια ολόκληρη τη ψαριά τους.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει η ανάγκη για υιοθέτηση πιο επιλεκτικών αλιευτικών πρακτικών έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν αυτά τα ανεπιθύμητα αλιεύματα, καθώς οι πληθυσμοί ψαριών στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το πρόγραμμα MINOUW αναζήτησε εκείνες τις πρωτοποριακές τεχνικές και εναλλακτικές μεθόδους αλίευσης, που θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο MINOUW συμμετείχαν συνολικά 19 φορείς από 10 χώρες. Στην Ελλάδα, ένα μέρος της υλοποίησης του προγράμματος ανέλαβε το WWF σε συνεργασία με τον αλιευτικό στόλο γρι-γρι της Καβάλας.

«Προωθώντας τη συνεργασία και τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αλιεία επί ίσοις όροις και θέτοντας τους ψαράδες στο επίκεντρο των δράσεων βελτίωσης και εξέλιξης της αλιευτικής δραστηριότητας, το πρόγραμμα MINOUW αντιμετωπίζει τους ψαράδες όχι ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως βασικούς συντελεστές για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης», επισημαίνει η Αντιγόνη Φούτση, υπεύθυνη προγράμματος αλιείας του WWF Ελλάς.

«Η επίτευξη μιας βιώσιμης αλιείας είναι από τις πιο σύνθετες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, και ειδικά στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο μόνος τρόπος για να βρούμε μία λύση, είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι –επιστήμονες, ψαράδες, ΜΚΟ και κυβερνήσεις- να δουλέψουν μαζί», δήλωσε η Giulia Prato, υπεύθυνη θαλάσσιου προγράμματος του WWF Ιταλίας.

Οι δυνητικές λύσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του MINOUW είναι προσαρμοσμένες στις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κάθε αλιευτικός στόλος σε τοπικό επίπεδο ξεχωριστά και αντλούνται από την παραδοσιακή γνώση των ψαράδων ανά περιοχή και τύπο αλιείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα


Σχόλια