Ξέρετε τι είναι τα τροφοχιλιόμετρα; Μπορείτε να φανταστείτε πως βοηθάμε το περιβάλλον αν αντί για μήλα Αργεντινής προτιμήσουμε μήλα Ζαγοράς ή Τριπόλεως;

Κάθε τι που έρχεται από μακριά χρησιμοποιεί το …δικό του μεταφορικό μέσο κι έτσι προστίθενται εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από τα φορτηγά, τα πλοία η τα αεροπλάνα που χρησιμοποίησε για να φτάσει στο ράφι κι από εκεί στο πιάτο μας. Στις παρούσες συνθήκες μάλιστα που δοκιμάζεται η οικονομία όλων των χωρών το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστηρίζουμε όσο κι όποτε μπορούμε τους τοπικούς παραγωγούς.

Περισσότερες πληροφορίες https://food.wwf.gr/


Σχόλια