5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ

© Frédéric Bassemayouse

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο για τις Προστατευόμενες Περιοχές των Θαλάσσιων Θηλαστικών, το οποίο συνδιοργανώνει η Διεθνής Επιτροπή για τις Προστατευόμενες Περιοχές των Θαλάσσιων Θηλαστικών (ICMMPA) με το WWF Ελλάς , θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019 στη Μεσσηνία (8-12 Απριλίου 2019, στο Costa Navarino). Το συνέδριο αυτό διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, ενώ είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στη Μεσόγειο και ειδικότερα, στην Ελλάδα, τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο της παγκόσμιας κοινότητας που δουλεύει για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών σε όλο τον κόσμο. 

Με τίτλο «10 χρόνια ICMMPA: Αποτιμώντας τις προκλήσεις & βρίσκοντας πρακτικές λύσεις για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών» το Συνέδριο έχει ως βασικό στόχο να κάνει μία ανασκόπηση των τελευταίων δέκα ετών, να προωθήσει αποτελεσματικά διαχειριστικά μέτρα προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών και να διαμορφώσει  κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη δεκαετία με στόχο την μακροπρόθεσμη διατήρηση των ειδών αυτών στους παγκόσμιους ωκεανούς. 

Η Διεθνής Επιτροπή του συνεδρίου, που αποτελείται από μία ομάδα ειδικών, επιστημόνων και επαγγελματιών που καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων όπως η βιολογία των θαλάσσιων θηλαστικών, η οικολογία, ο σχεδιασμός, η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και η θαλάσσια χωροταξία, θεσπίστηκε με στόχο να προωθήσει τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ως το αποτελεσματικότερο μέσο για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που θα διοργανωθεί στη χώρα μας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδραστικές ομιλίες και σεμινάρια όπου θα τους δίνεται η δυνατότητα να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους ομιλητές. Ενδεικτικά ανάμεσα στα θέματα που θα καλυφθούν θα είναι η ανάδειξη σημαντικών περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου για την βιωσιμότητα των θαλάσσιων θηλαστικών, όπως η Ελληνική Τάφρος, η επόμενη ημέρα για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές των θαλάσσιων θηλαστικών και ο ρόλος της νέας γενιάς επιστημόνων και ειδικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων προστασίας. 

Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου εδώ: https://www.fifth.icmmpa.org/5th-icmmpa