ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για κάθε 1 ευρώ που ξοδεύουμε, επενδύουμε 0,70 λεπτά σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Οικονομική διαφάνεια

Η πολιτική του WWF Ελλάς για την οικονομική διαφάνεια και τη λογοδοσία δεν είναι πλέον ανάγκη, αλλά επιλογή. Για περισσότερα από 25 χρόνια διαχειριζόμαστε πόρους με μοναδικό στόχο την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίοι προέρχονται από όλους εσάς και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Επιθυμούμε ο κόσμος να νιώθει ασφάλεια για το πως αξιοποιούνται τα χρήματα του, γι’ αυτό ακολουθούμε τα αυστηρότερα εθνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα και ελεγχόμαστε σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους οικονομικούς ελεγκτές (ορκωτοί λογιστές), αλλά και από τακτικές διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων.