ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Το μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης του έργου της οργάνωσης προέρχεται από κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τα κοινωφελή ιδρύματα χρηματοδοτούν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, από προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντική εκπαίδευσης έως εκστρατείες πολιτικής και κινητοποίηση πολιτών.

Η προσφορά τους ξεπερνά τα όρια της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς πολλές φορές οι εκπρόσωποι τους προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές, τεχνογνωσία και ηθική υποστήριξη.

Η συνεισφορά των κοινωφελών ιδρυμάτων το 2019

Για ακόμη μία φορά τα ιδρύματα ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της δράσης μας. 
Το ποσοστό των εσόδων μας από κοινωφελή ιδρύματα για το διάστημα 01/07/2018 – 30/06/2019 ήταν 49% και αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό του 1.950.012 €.

MAVA Foundation

mava-foundation.org

Το Ίδρυμα MAVA, είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα με έδρα την Ελβετία, το οποίο υποστηρίζει δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Βρίσκεται στο πλευρό μας από τις απαρχές της οργάνωσης το 1991, όταν ο Luc Hoffmann, συνιδρυτής του WWF Ελλάς, βρισκόταν στο τιμόνι του Ιδρύματος.  Έκτοτε αποτελεί τον μεγαλύτερό μας σύμμαχο, στηρίζοντάς μας σταθερά στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Αρχικά η χρηματοδότηση του Ιδρύματος MAVA κατευθυνόταν σε συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα, ενώ από το 2002 μέχρι σήμερα έχει στηρίξει συνολικά τη δράση μας με περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ.

Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

leventisfoundation.org

Το Ίδρυμα Λεβέντη ιδρύθηκε το 1979 ως αποτέλεσμα των προσδοκιών του Αναστάσιου Γ. Λεβέντη και μέχρι σήμερα έχει εκτεταμένο πρόγραμμά στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το ΄Ίδρυμα υπήρξε ένας από τους τρεις κύριους χρηματοδότες του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών» που υλοποιήθηκε από το WWF Ελλάς την περίοδο 2008 – 2012, ενώ από το 2002 έως σήμερα υποστηρίζει σταθερά την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων της οργάνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση

latsis-foundation.org

Το Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση υπήρξε ένας από τους τρεις κύριους χρηματοδότες του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών» που υλοποιήθηκε από το WWF Ελλάς τα έτη 2008 – 2012, ενώ υποστήριξε και μέρος της λειτουργίας του Οικοσκοπίου, της διαδικτυακής πύλης για το περιβάλλον που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Από το 2016 έως την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας «Καλύτερη Ζωή»,  αποτέλεσε  τον υποστηρικτή του προγράμματος , που είχε ως στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας, ώστε να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα που απορρέει από τον τρόπο ζωής.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

snf.org

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του περιβάλλοντος.

Το Ίδρυμα ήταν ο μεγάλος δωρητής  του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή» από το 2012 έως την ολοκλήρωσή του. Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας, ώστε να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα που απορρέει από τον τρόπο ζωής.

European Climate Foundation

europeanclimate.org

Το European Climate Foundation (ECF) είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα με έδρα την Ολλανδία, που υποστηρίζει προγράμματα για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις μας για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής από το 2013 έως σήμερα.

Το 2019 υποστήριξε 3 διαφορετικά έργα στο αυτό το πλαίσιο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη, καθώς και δράσεις υποστήριξης της πολιτικής για μια κοινωνία δίχως άνθρακα.

Fondation Segre

fondationsegre.org

Το ίδρυμα Segré ιδρύθηκε το 1996 στην Ελβετία και έχει ως στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας μέσω της ενεργής προστασίας των απειλούμενων ειδών και των οικοτόπων που ζουν, καθώς και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

Από το 2018 έως σήμερα συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα της αποτελεσματικής παρακολούθησης και φύλαξης της Γυάρου που υλοποιεί η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και αφορά τη συνέχεια του προγράμματος «Κυκλάδες LIFE».

Μέσω ενός πρωτοποριακού συστήματος φύλαξης φιλοδοξούμε να εξασφαλίσουμε την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των μέτρων που θα θεσπιστούν για τη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου.

CML Foundation

Το ίδρυμα Κωνσταντίνου Μιχαήλ Λαιμού είναι ένα οικογενειακό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2011 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Υποστηρίζει περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές δράσεις στην Αγγλία και σε όλο τον κόσμο.

Από το 2018 συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας του στόλου γριγρι στην Καβάλα που έχει ως στόχο να φτάσει το στόλο σε επίπεδα περιβαλλοντικής πιστοποίησης αλιείας, MSC.

Cyclades Preservation Fund

Το Cyclades Preservation Fund είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο την υποστήριξη περιβαλλοντικά βιώσιμων πρωτοβουλιών, που προωθούν τη διατήρηση της φυσικής αξίας της περιοχής των Κυκλάδων, μέσω της ενδυνάμωσης των τοπικών τους κοινοτήτων.

Από το 2018 συγχρηματοδοτεί την ενδυνάμωση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης για τη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Γυάρου και την προσπάθεια των μελών της, η Επιτροπή να αποτελέσει ένα συμβουλευτικό όργανο προς τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων.

The Prince Albert II of Monaco Foundation

fpa2.com

Το Ίδρυμα του Πρίγκηπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό ιδρύθηκε το 2006, με αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Συγκεκριμένα στηρίζει δράσεις οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ερημοποίησης.

Βρίσκεται στο πλευρό μας από το 2013 και αποτέλεσε  τον συγχρηματοδότη του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Κυκλάδες LIFE» που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2018 και είχε ως στόχο  την ολοκληρωμένη προστασία για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες.

Από το 2018 μέχρι σήμερα συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα της αποτελεσματικής παρακολούθησης και φύλαξης της Γυάρου που υλοποιεί η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και αφορά τη συνέχεια του προγράμματος «Κυκλάδες LIFE», ενώ το 2019 το ίδρυμα υποστήριξε και την υλοποίηση της διοργάνωσης της 5ης «Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τα Θαλάσσια Θηλαστικά και τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές».

Ίδρυμα OAK

oakfnd.org

To ίδρυμα ΟΑΚ ιδρύθηκε επίσημα το 1983 και υποστηρίζει περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές δράσεις διεθνώς. Το περιβαλλοντικό του πρόγραμμα εστιάζει στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος & την προστασία και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής.

Από το φθινόπωρο του 2018  υποστηρίζει την υλοποίηση της εκστρατείας της οργάνωσης, κατά των εξορύξεων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

cvf.gr

Το Ίδρυμα "Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου" είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2011 προς τιμήν των Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από την υποστήριξη και προώθηση σχετικών δράσεων. 

Το 2019 το ίδρυμα υποστήριξε την υλοποίηση της διοργάνωσης της 5ης «Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τα Θαλάσσια Θηλαστικά και τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές» που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία, και έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητες με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 200 συνέδρους.

Marisla Foundation

online.foundationsource.com

Το Ίδρυμα Marisla, το οποίο ιδρύθηκε το 1986, είναι ένας ιδιωτικός, μη επιχειρησιακός φιλανθρωπικός οργανισμός. Το πρόγραμμα για το περιβάλλον επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που προάγουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων.

Το 2019 το ίδρυμα υποστήριξε την υλοποίηση μιας στοχευμένης συνεδρίας με θέμα τα Vaquita, που απειλούνται με εξαφάνιση, όσο κανένα άλλο θαλάσσιο θηλαστικό, στο πλαίσιο της 5ης «Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τα Θαλάσσια Θηλαστικά και τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές».


Υπεύθυνη συνεργασιών με Ιδρύματα: Σοφία Κουκουλάκη,
210 3314893 (εσ. 109), Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.