ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στηρίζουμε τις τοπικές δράσεις οργανώσεων και κινήσεων πολιτών και μεταφέρουμε, όπου αυτό είναι δυνατό, την τεχνογνωσία μας σε όλους όσους προστατεύουν το περιβάλλον.

Για αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε με την ευγενική χορηγία του ομίλου EUROBANK,  10 εγχειρίδια με γενικό τίτλο «Οδηγοί για το Περιβάλλον».

Οι Οδηγοί περιλαμβάνουν την απαραίτητη, έγκυρη, επιστημονική πληροφόρηση, δοσμένη απλά και κατανοητά, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα καλής και κακής πρακτικής.

Εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση σε κάθε ενεργό πολίτη της χώρας μας.

Κατέβασε έναν ή και περισσότερους οδηγούς για του περιβάλλον και στήριξε τις ενέργειες που καταβάλεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

  1. Διαχείριση Απορριμμάτων
  2. Δασοπυρόσβεση/Δασοπροστασία
  3. Οργάνωση και Λειτουργία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
  4. Νομικός Οδηγός για το περιβάλλον (σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη)
  5. Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ
  6. Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη
  7. Οδηγός για τον Τουρισμό και το Περιβάλλον
  8. Οδηγός για τα Προβλήματα και Λύσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Νερού
  9. Αέρας και Ατμοσφαιρική Ρύπανση
  10. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Για τη σύνταξη των οδηγών απευθυνθήκαμε σε ειδικούς επιστήμονες με θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση σε κάθε αντικείμενο, ενώ παράλληλα επιδιώξαμε τη συνεργασία αρμόδιων φορέων, όπως για παράδειγμα ο Συνήγορος του Πολίτη για τη συγγραφή του Νομικού Οδηγού.