ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

Η ζωή του αργυροπελεκάνου

Από την Κίνα μέχρι την Ελλάδα, ο αργυροπελεκάνος παραμένει ένα παγκόσμια απειλούμενο είδος με συνολικό πληθυσμό μεταξύ 10.400 και 13.900 ατόμων. Στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, η Μικρή Πρέσπα αποτελεί το αγαπημένο μέρος φωλιάσματος για το πανέμορφο αυτό είδος ενώ κάποιοι λιγότεροι ζουν στον Αμβρακικό, τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και μόλις πρόσφατα εντοπίστηκαν και στον ταμιευτήρα της Λίμνης Κάρλα. Παλιότερα πετούσαν και φώλιαζαν σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Με προτροπή όμως της Πολιτείας που επικήρυξε το είδος ως ιδιαίτερα «επιβλαβές θήραμα» τις δεκαετίες ´60 και ´70, κυνηγήθηκαν αλύπητα και σχεδόν αποδεκατίστηκαν.

Όταν ξεκίνησε το διεθνές πρόγραμμα προστασίας του αργυροπελεκάνου στην Πρέσπα, με συντονιστή τον Alain Crivelli, το είδος ανήκε στα «κινδυνεύοντα», με πληθυσμό μεταξύ περίπου 40 και 165 ζευγαριών. Σήμερα, μετά από πάνω από είκοσι χρόνια επίμονων προσπαθειών και με την αποφασιστική συμβολή του WWF Ελλάς, η Πρέσπα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στον κόσμο αποικία του είδους με περισσότερα από 1.200 ζευγάρια! Το είδος είναι πλέον ιδιαίτερα προστατευμένο βάσει νόμου.

Η ζωή που απειλείται

Η ανθρώπινη όχληση στις αποικίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου είναι η κυριότερη απειλή για τον αργυροπελεκάνο στην Ελλάδα. Το παράνομο κυνήγι και οι συγκρούσεις με ηλεκτροφόρα καλώδια αποτελούν επίσης σημαντικούς ανθρωπογενείς παράγοντες στη θνησιμότητα των πελεκάνων, ιδιαίτερα κατά τη μεταναστευτική περίοδο. Επιπλέον, η εγκατάσταση ολοένα και περισσότερων ανεμογεννητριών πάνω σε κορυφογραμμές αποτελεί δυνητική απειλή και για τον αργυροπελεκάνο, όπως και για όλα τα μεγαλόσωμα πτηνά, με την ιδιαιτερότητα ότι οι αργυροπελεκάνοι πραγματοποιούν σε τακτική βάση μεγάλες διαδρομές, καθώς πετάνε μεταξύ διαφόρων υγροτόπων κατά την αναπαραγωγική περίοδο προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες τροφικές τους ανάγκες.

Η ζωή που προστατεύουμε

Με την χρήση του τηλεκατευθυνόμενου ελικοπτέρου η ΕΠΠ καταμετρά τις φωλιές των υδρόβιων πουλιών.

© Γ. Κατσαδωράκης / WWF Ελλάς

Το WWF Ελλάς στηρίζει το έργο της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών για να συνεχιστεί το σημαντικό έργο προστασίας της Πρέσπας. Τα μέτρα απαιτείται τώρα να ενταθούν - με την ενεργό πάντα συμμετοχή της Πολιτείας – με στόχο: την ολοκληρωμένη προστασία και σωστή διαχείριση του συνόλου των υγροτόπων της χώρας, την αποτελεσματική φύλαξη και ενημέρωση στις περιοχές που φιλοξενούν αποικίες του είδους, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του παράνομου κυνηγιού ειδικά κατά τη μεταναστευτική περίοδο.