Η δεκαετής απογραφή του στην Κίνα, όπου ζει αποκλειστικά το Πάντα, δείχνει αύξηση των αριθμών του κατά 16,8% την τελευταία δεκαετία. Υπολογίζεται ότι σήμερα 1.864 άγρια ​​Πάντα ζουν ελεύθερα στη φύση.

Η έρευνα παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά για την ποιότητα των βιότοπων του Πάντα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των δασών μπαμπού και τις διαταραχές από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η νέα έκθεση βρίσκει ότι 1.246 Πάντα ζουν σε 67 καταφύγια άγριας ζωής, σημαντική ένδειξη ότι η προστασία των περιοχών αυτών και οι προσπάθειες διατήρησης του είδους έχουν αποδώσει. Τα υπόλοιπα ζώα όμως ζουν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικές απειλές από γιγάντια έργα υποδομής.

Μια δύσκολη απογραφή
Τα άγρια Πάντα δεν ποζάρουν για το φακό, ούτε στέκονται στη σειρά για να καταμετρηθούν. Οι ερευνητές στηρίζονται σε στοιχεία όπως περιττώματα, πατημασιές, μυρωδιές στα δέντρα, σημάδια από νύχια και ίχνη σε μέρη όπου τρώνε και κοιμούνται. Μια από τις μεθόδους καταγραφής είναι με κρυμμένες κάμερες υπέρυθρων ακτινών που ενεργοποιούνται μόλις «αισθανθούν» τη θερμοκρασία των ζώων. Κάθε σημάδι που ταυτοποιείται καταγράφεται στο χάρτη με τη χρήση GPS.

Η προστασία του Πάντα, προστασία του οικοσυστήματος.
Η προστασία του Πάντα στην άγρια φύση στηρίζεται στην προστασία των βιότοπών του. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διαταραχή από ανθρώπινες δραστηριότητες. Δρόμοι, μεγάλα έργα, η γεωργία αλλά και ο μαζικός τουρισμός εισβάλλουν στις περιοχές όπου κινούνται τα Πάντα. Μεγάλοι δρόμοι χωρίζουν τις περιοχές μεταξύ τους και κάνουν τη μετακίνηση του Πάντα, που μεταναστεύει ανάλογα με τον κύκλο άνθισης των δασών μπαμπού, πολύ δύσκολη.

Η σημασία των άγριων πληθυσμών
Παρόλο που υπάρχουν πετυχημένα προγράμματα αναπαραγωγής Πάντα σε αιχμαλωσία, το είδος πρέπει να μπορεί να επιβιώσει στο φυσικό του περιβάλλον. Η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία δεν είναι λύση, καθώς η μετέπειτα απελευθέρωσή στη φύση  συχνά δεν είναι πετυχημένη. Τα ζώα δεν έχουν τις ικανότητες για επιβίωση σε άγριο περιβάλλον ενώ συχνά δεν γίνονται αποδεκτά από τον άγριο πληθυσμό.

Τα επόμενα βήματα
Η προστασία του Πάντα στοχεύει στην προστασία των δασών στα οποία ζουν και στην εύρεση ισορροπιών με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Όπως με όλα τα διάσημα άγρια είδη, η προστασία τους προστατεύει όλο το οικοσύστημα, καθώς και πολλά άλλα λιγότερο διάσημα είδη. Για το διάστημα 2015-2025, οι προσπάθειες του WWF θα επικεντρωθούν στην προστασία των βιότοπών του με τρόπο που να εξισορροπεί με την τοπική αειφόρο ανάπτυξη.