Μια θετική έκπληξη από το ολλανδικό Κοινοβούλιο, που χτες υιοθέτησε ψήφισμα στήριξης στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση. Kι ένα ακόμα θετικό βήμα για την πανευρωπαϊκή εκστρατεία #NatureAlert, στην οποία 520.000 Ευρωπαίοι πολίτες είπαν: «κάτω τα χέρια από τη φύση!».

Το ολλανδικό κοινοβούλιο στη Χάγη. © Pieter Musterd / Flickr

To ψήφισμα της ολλανδικής Βουλής έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι σήμερα η Ολλανδία ήταν μια από τις χώρες που επιδίωκαν αναθεώρηση και χαλάρωση του νομικού πλαισίου προστασίας της φύσης στην Ευρώπη. Με το ψήφισμα αυτό οι βουλευτές της Ολλανδίας καλούν τον αρμόδιο υπουργό τους να ακολουθήσει τα βήματα άλλων Ευρωπαίων υπουργών (όπως και του Έλληνα!) στέλνοντας επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ της διατήρησης και της καλύτερης εφαρμογής των οδηγιών για την προστασία των οικοτόπων και των άγριων πτηνών, που αποτελούν τον πυρήνα του δικτύου Natura 2000.

Η Ολλανδία είναι μία χώρα στην οποία σχεδόν κάθε τετραγωνικό μέτρο έχει τροποποιηθεί από τον άνθρωπο, λόγω της εκβιομηχάνισης και της εντατικής αγροτικής παραγωγής. Οι φυσικές περιοχές είναι ελάχιστες και οι τεχνικές παρεμβάσεις στον χώρο είναι τόσο διαδεδομένες, ώστε το σκεπτικό που επικρατεί είναι ότι αν κάτι καταστραφεί, μπορεί να αντικατασταθεί λίγο αργότερα ή λίγο παρακάτω. Το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα για τη διαχείριση των φυσικών εκτάσεων και εκτίμηση των επιπτώσεων των όποιων προτεινόμενων δραστηριοτήτων θεωρείται γραφειοκρατικό εμπόδιο στην ανάπτυξη.

Να όμως που το ψήφισμα της Ολλανδικής Βουλής ανοίγει το δρόμο για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία μπορεί να συμβάλει ώστε η Ολλανδία να διατηρήσει και να αποκαταστήσει το φυσικό της περιβάλλον.

Από την αρχή του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία αξιολόγησης της βασικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η εκστρατεία #NatureAlert έφερε κοντά 120 περιβαλλοντικές οργανώσεις και 520.000 Ευρωπαίους πολίτες προς τον κοινό στόχο να αναχαιτίσουμε την υποβάθμιση της φύσης της Ευρώπης.