Το WWF τίμησε χθες τέσσερις εξέχουσες προσωπικότητες απονέμοντας τους το βραβείο «Ηγέτης για έναν ζωντανό πλανήτη» (“Leader for a Living Planet”) για το έργο τους εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, να προστατεύσουν τη φύση. Τα τέσσερα τιμώμενα πρόσωπα είναι οι εμπνευστές της οδηγίας για τους οικοτόπους που υιοθετήθηκε το 1992 για την προστασία απειλούμενων ειδών και οικοτόπων στην Ευρώπη. Η οδηγία εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα κείμενα της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι προσωπικότητες που βραβεύθηκαν είναι: ο Στάνλεϋ Τζόνσον, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σταθερός υποστηρικτής της προστασίας του περιβάλλοντος, η Χενριέττε Μπάστρουπ-Μπιρκ, πρώην μέλος της νομοπαρασκευαστικής ομάδας της οδηγίας για τους οικοτόπους, ο Κλάους Στούφμαν, πρώην υπεύθυνος του αρμόδιου τμήματος για την προστασία της φύσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Xέμμο Μούντιγχ, ο εισηγητής της οδηγίας για τους οικοτόπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα βραβεία του WWF τιμούν ανθρώπους που αγωνίζονται για την προστασία της φύσης και προβάλλουν τον δυναμισμό τους και το εμπνευσμένο παράδειγμα των ενεργειών τους.

Με αφορμή τη βράβευση, η Ζενεβιέβ Πονς-Ντελαντριέρε, διευθύντρια του γραφείου ευρωπαϊκής πολιτικής του WWF, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε και να τιμούμε τους ανθρώπους και τις αξίες που οδήγησαν στη δημιουργία τόσο διορατικών νόμων για την προστασία της φύσης. Οι Ηγέτες για έναν Ζωντανό Πλανήτη είναι άξιοι άνθρωποι οι οποίοι αξιοποίησαν τα ταλέντα τους για να χτίσουν μία Ευρώπη πλούσια σε φύση. Πρέπει να αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους σημερινούς πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς, ώστε να συνεχίσουν στο μονοπάτι που διάνοιξαν και να διασφαλίσουν ότι δεν θα αμφισβητούνται, αλλά θα εφαρμόζονται.»

Ο Στάνλεϋ Τζόνσον, δήλωσε: «Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανυθεί όσον αφορά την εφαρμογή. Όμως σε μία περίοδο που κάποιοι αμφισβητούν την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δίκαιο να σημειώσουμε ότι τουλάχιστον στο επίπεδο της προστασίας της φύσης, η ΕΕ έχει δείξει το δρόμο και έχει ήδη επιτύχει αποτελέσματα, τα οποία, απλούστατα, δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτευχθούν χωρίς συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»

Ο Χέμμο Μούντιγχ, δήλωσε: «Η νομοθεσία είναι κρίσιμη για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη σήμερα και είμαι περήφανος που είχα ρόλο στη διαμόρφωση της οδηγίας για τους οικοτόπους. Χρειάζεται όμως και οικονομική ενίσχυση. Για αυτό και δημιουργήσαμε το πρόγραμμα LIFE το 1992 και γι’ αυτό πρέπει να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε τα χρήματα που είναι δεσμευμένα για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση.»

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης «Για μία Ευρώπη πλούσια σε φύση το 2020» που οργάνωσε το WWF μαζί με τη λουξεμβουργιανή προεδρία της ΕΕ, με συμμετοχή εκπροσώπων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, κυβερνήσεις, εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και ΜΚΟ για να συζητήσουν τις ενέργειες που απαιτούνται για την καλύτερη προστασία της φύσης και τη μείωση των πιέσεων που προέρχονται από μη βιώσιμες δραστηριότητες.

Σήμερα οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες και θα υιοθετήσουν συμπεράσματα σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα, την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2020.

Το WWF καλεί τους Υπουργούς Περιβάλλοντος να επιβεβαιώσουν τον κεντρικό ρόλο των οδηγιών για τη φύση για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2020 και να ενισχύσουν την αποδοτική εφαρμογή και επιβολή τους.

Γιατί αυτή η βράβευση έχει αξία

Οι οδηγίες για τα άγρια πτηνά (1979) και για τους οικοτόπους (1992) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της προστασίας της φύσης στην Ευρώπη και έχουν οδηγήσει στη δημιουργία του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, που καλύπτει το 18% της χερσαίας και το 6% της θαλάσσιας έκτασης της ΕΕ. Χάρη σε αυτές τις οδηγίες έχει ήδη επιτευχθεί μία σημαντική αποκατάσταση εμβληματικών ειδών της Ευρώπης όπως είναι ο ιβηρικός λίγκας, ο θαλασσαετός, η καφέ αρκούδα και ο κάστορας.

Τι πρέπει να γίνει για να προστατευθεί η ευρωπαϊκή φύση

Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για την αποδοτική προστασία της φύσης στην ΕΕ. Οι περιπτώσεις που η νομοθεσία εφαρμόζεται και επιβάλλεται αυτή τη στιγμή υπολείπονται των περιπτώσεων που χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή εθνική εφαρμογή και σημαντική υποχρηματοδότηση σε πολλά κράτη μέλη, ενώ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον έχουν και διάφορες άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό έχει οδηγήσει στη συνεχιζόμενη απώλεια της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας.

Η έκθεση για την κατάσταση της φύσης στην ΕΕ που δημοσιοποιήθηκε το 2015 δείχνει ότι μόνο το 23% των προστατευόμενων ζώων και φυτών και μόνο το 16% των προστατευόμενων οικοτόπων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Τα υπόλοιπα είτε υποβαθμίζονται, είτε απειλούνται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί αυτή τη στιγμή μία αξιολόγηση των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στην αναθεώρησή τους. Το WWF μαζί με κράτη μέλη, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προοδευτικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και περισσότερους από μισό εκατομμύριο ευρωπαίους πολίτες, πιστεύουν ότι η αναθεώρηση των οδηγιών θα οδηγήσει σε νομική αβεβαιότητα, θα αποδυναμώσει τις όποιες προσπάθειες ανάκαμψης ειδών και οικοτόπων στην Ευρώπη και θα θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων για το 2020 της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα. Στη θέση της αναθεώρησης, είναι απαραίτητο να σημειωθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση των γνωστών αιτιών απώλειας της βιοποικιλότητας.

Το WWF καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Να εξασφαλίσουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση εφαρμόζεται πλήρως και αποτελεσματικά.
  • Να βελτιώσουν τη συνοχή ανάμεσα στην πολιτική για τη βιοποικιλότητα και τις τομεακές πολιτικές.
  • Να εξασφαλίσουν επενδύσεις για τη φύση μέσα από χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικέςπολιτικές που θα είναι επαρκείς και φιλικές προς τη βιοποικιλότητα.
  • Να διασφαλίσουν αποτελεσματική διαφάνεια και διαδικασίες συμμετοχής του κοινού.

Δείτε τις συνολικές προτάσεις μας εδώ.