Το WWF Ελλάς και η Greenpeace κατέθεσαν στις 16 Δεκεμβρίου κοινά σχόλια για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο πλανήτης μας βρίσκεται πλέον σε έκτακτη κλιματική και οικολογική ανάγκη και ο χρόνος που απομένει για να δράσουμε είναι ελάχιστος. Για αυτό το λόγο, ο ταχύτατος μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας σε μία σύγχρονη, βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία μηδενικών εκπομπών πρέπει να αποτελέσει μία εθνική υποχρέωση και προμετωπίδα όλων των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών μέχρι το 2030.

Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα θα πρέπει συμβαδίζουν με τις επιστημονικές εξελίξεις για συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου προκειμένου να πετύχουμε ραγδαίες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση που απειλεί την ζωή στον πλανήτη μας.

Το WWF και η Greenpeace επισημαίνουν πως η χώρα μας οφείλει να προχωρήσει σε φιλόδοξο ρυθμό μειώσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, με στροφή στην καθαρή ενέργεια. Η πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για απολιγνιτοποίηση δεν θα πρέπει να φέρει αξιοποίηση του φυσικού αερίου ως καύσιμο γέφυρα στην κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, ενώ η κλιματική δικαιοσύνη, η κοινωνική συνοχή και ο εκδημοκρατισμός μέσω της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ θα πρέπει να είναι οι μεγάλες προτεραιότητες της Ελλάδας την επόμενη δεκαετία προκειμένου να είναι η μετάβαση στην εποχή μετά τον λιγνίτη ομαλή και δίκαιη για όλους.

Διαβάστε τα σχόλια