ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οραματιζόμαστε μια διαφορετική Ελλάδα

Πώς θα μπορούσαμε να παλεύουμε για υγιές περιβάλλον και καλύτερη ζωή για όλους μας, αν δεν αγωνιζόμασταν ταυτόχρονα για ένα πραγματικά βιώσιμο μοντέλο εθνικής οικονομίας;

Τακτοποίηση της παρανομίας, κοντόφθαλμα επενδυτικά σχέδια, στροφή σε ξεπερασμένα μοντέλα ανάπτυξης που θα έπρεπε να είναι ξεχασμένα, νομοσχέδιο για τον τουρισμό παραγεμισμένο με τσιμέντο, βαθιές ανάσες από καμένο λιγνίτη και επιστροφή σε περασμένα οράματα εύκολου πλουτισμού. Οπισθοδρόμηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως δήθεν εμποδίου προς την ανάπτυξη. Αλλά ποια ανάπτυξη; Στην περίπτωση της Ελλάδας δυστυχώς, επιδιώκουμε την έξοδο από την κρίση, κινούμενοι με τη νοοτροπία και τα εργαλεία που μας οδήγησαν σε αυτήν. Σε αυτήν την πορεία, το περιβάλλον προβάλλεται ως ένα ενοχλητικό εμπόδιο απέναντι σε θεοποιημένες επενδύσεις που όμως μόνο καταστροφή φέρνουν, οικολογική και οικονομική.

Η κρίση είναι ευκαιρία

Ειδικά τώρα, οφείλουμε να δούμε τον δρόμο προς ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον. Έχουμε ανάγκη από μία οικολογικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη οικονομία. Μια οικονομία που θα προστατεύει το φυσικό κεφάλαιο, ως την αδιαμφισβήτητη βάση της.

Με αυτές τις διαπιστώσεις κατά νου, αποστάξαμε τη γνώση και εμπειρία της οργάνωσής μας και διατυπώσαμε το όραμά μας για μία πραγματικά βιώσιμη οικονομία. Διαμορφώσαμε έναν “οδικό χάρτη” που ξεκινάει από την κορυφή και φτάνει ως τα νύχια της ελληνικής πραγματικότητας: μιας οικονομίας και πολιτείας με πήλινα πόδια, που όμως έχει τεράστιες δυνατότητες για καλή διακυβέρνηση, καινοτομία και ανταγωνιστκότητα.

Διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα διαχρονικά υποσκάπτει τις προοπτικές για βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και κοινωνική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας στην πράξη την αδιαφάνεια, τις πελατειακές σχέσεις, την κακονομία και την περιφρόνηση των δικαστικών αποφάσεων, τον ασαφή και περίπλοκο σχεδιασμό. Υποστηρίζουμε μια Πολιτεία απόλυτης διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας, συμμετοχικότητας, κινήτρων για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, ασφάλειας δικαίου και σαφών κανόνων για όλους. Υποστηρίζουμε μια κοινωνία γνώσης, συμμετοχής και αλληλεγγύης, διατύπωσης και διεκδίκησης θετικών λύσεων.
Διαπιστώνουμε ότι η ελληνική κοινωνία διαθέτει σε κατάσταση αργής αφύπνισης σημαντικό δυναμικό για τη διεκδίκηση μιας πραγματικά βιώσιμης οικονομίας. Υποστηρίζουμε λύσεις για μια παραγωγικά ισχυρή, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη οικονομία.

Διαπιστώνουμε ότι η αναπτυξιακή πορεία που ακολούθησε απαρέγκλιτα η χώρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες δημιούργησε ένα ανυπολόγιστο οικολογικό έλλειμμα. Υποστηρίζουμε την ανάγκη για οικολογικό μετασχηματισμό των βασικών τομέων της πραγματικής οικονομίας και απόλυτη διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία του κράτους και όλων των επιχειρήσεων.