σαλαμάνδρα Κάσου κ' Καρπάθου

Οάσεις νερού στην άκρη του Αιγαίου 02 Νοέμβριος 2015