Θαλάσσια θηλαστικά

To «Θάλασσα» στο χωριό Κόρθι της Άνδρου 02 Νοέμβριος 2015