θρακικά μετέωρα

Ζώντας στα βουνά, υπό το βλέμμα του Άκμπαμπα... 02 Νοέμβριος 2015