Χωροταξία

Στο βάθρο της ντροπής για το περιβάλλον η Ελλάδα 23 Οκτώβριος 2017
Κοινή τοποθέτηση επιστημονικών και περιβαλλοντικών φορέων για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή και τη χωροθέτηση του γηπέδου του ΠΑΟ 04 Μάιος 2017
Να αποσυρθεί το χωροταξικό της τσιμεντοποίησης 23 Οκτώβριος 2008
Να αποσυρθεί η παρωδία Εθνικού Χωροταξικού 29 Φεβρουάριος 2008
Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 30 Νοέμβριος 2007
WWF: Εξακολουθούμε να ζητούμε την απόσυρση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό 22 Ιούνιος 2007
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 07 Ιούνιος 2007
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ 21 Μάρτιος 2007
Απουσία εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού: επιζήμια για το φυσικό περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα 14 Φεβρουάριος 2005
Επιτακτική ανάγκη για δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 20 Ιανουάριος 2005