Φωτογραφία: © Andrea Bonetti / WWF Ελλάς
Δείξε μου τη φωτογραφία
Δείξε μου το περιεχόμενο

3 χρόνια πρωτοφανούς συστράτευσης για τα δάση

Το Μέλλον των Δασών ξεκίνησε με την πολύτιμη στήριξη των τριών ιδρυμάτων και επτά επιστημονικών ομάδων. Ωστόσο, το πλέγμα της συνεργασίας δεν σταμάτησε εκεί. Για την ολοκλήρωση των δράσεων του προγράμματος συνεργάστηκαν 102 διαφορετικές δυνάμεις, ανάμεσά τους πανεπιστή- μια, φορείς, υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και σύλλογοι.

Αυτή ήταν μόνο η αρχή για τη δημιουργία και υλοποίηση του τριετούς προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών», ίσως του μεγαλύτερου έρ- γου που έχει εκπονήσει το WWF Ελλάς στην 20ετή ιστορία του, και ενός από τα μεγαλύτερα που έχει ποτέ υλοποιηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος από μη κρατικό οργανισμό στη χώρα μας.

Το Μέλλον των Δασών

Το πρόγραμμα «Το Μέλλον των Δασών» σχεδιάστηκε από την οργάνωση την επαύριο των τεράστιων πυρκαγιών του 2007, με έναν διττό στόχο: Αφενός να συμβάλει κατά το δυνατόν στην προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές της χώρας και αφετέρου να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη φαινομενική πολιτική εγρήγορση για να προωθήσει αλλαγές στο σύστημα δασοπροστασίας της χώρας.

Γύρω από αυτόν τον διττό στόχο σχεδιαστήκαν μία σειρά επιμέρους δράσεων με ένα μεγάλο θεματολογικό εύρος: από την επιστημονική έρευνα μέχρι την πολιτική διαβούλευση, και από την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση μέχρι την προαγωγή της τοπικής αυτοοργάνωσης και την ενδυνάμωση της δράσης των πολιτών.

Ωστόσο, μέσα από την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, επιδιώκονται και δύο ακόμα φιλόδοξοι στόχοι. Ο πρώτος αφορά την οργάνωση ενός μεγάλου δικτύου συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών, κρατικών και επαγγελματικών φορέων, ο οποίος θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί και μετά τη λήξη του προγράμματος. Ο δεύτερος, αφορά τη δημιουργία μίας σειράς γνωστικών και τεχνικών υποδομών, που επίσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ουσιαστική συνέχεια και αναδεικνύεται η αξία του προγράμματος.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Υλοποίηση WWF Ελλάς
Χρηματοδότηση Κοινωφελή Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και ιδιώτες
Διάρκεια Ιανουάριος 2008 - Δεκέμβριος 2010
Προϋπολογισμός 2.474.000 ευρώ

 

 

Ο απολογισμός του προγράμματος σε μορφή PDF